СТРОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИМИ ДОГОВОРАМИ СТАНОВИТЬ 120 ДНІВ

Згідно зі ст. 1 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» виручка резидентів у іноземній валюті від експорту продукції підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення такої продукції.
Статтею 2 вказаного Закону передбачено, що строк проведення розрахунків за імпортними операціями резидентів, які здійснюються на умовах відстрочення поставки, не може перевищувати 180 календарних днів з моменту здійснення резидентом авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортується.
Тим не менше, Національний банк України має право встановлювати додаткові обмеження строків зовнішньоекономічних розрахунків. На сьогоднішній день, розрахунки за операціями з експорту та імпорту товарів здійснюються у строк, що не перевищує 120 календарних днів ( п.1 Постанови НБУ від 13 грудня 2016 року №410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України»).
Зазначене обмеження діє до 16 червня 2017 року.