Реєстрація змін до статуту від А до Я

Мало яке підприємство весь період свого існування працює на тих же умов, які були передбачені на момент його створення. Зазвичай в процесі нарощування капіталу та розширення виробничих і торговельних потужностей компанія потребує змін. В тому числі сюди належать зміни докорінні, такі, які вносяться до статуту підприємства. Вони необхідні зазвичай у випадку зарахування нових фізичних та юридичних осіб до складу засновників та власників підприємства, перерозподілу часток проінвестованого капіталу та доходів від прибутку, збільшення статутного капіталу тощо. Такі деталі повинні бути відображені відповідними документами на офіційному рівні та бути зафіксованими як реєстрація змін до статуту підприємства.

Внесення змін до статуту компанії: правила підготовки та оформлення документації

Щоб здійснити швидке та безвідмовне внесення змін до статуту ТОВ та інших форм підприємства, вам знадобиться:

  1. Протокол зібрання засновників підприємства щодо створення нових чи скасування наявних умов діяльності. В протоколі повинні бути чітко відображені обговорені питання та прийняті рішення, які описують необхідні нововведення.
  2. Форма №3.
  3. Примірники діючих установчих документів (повний пакет) в оригіналі.
  4. Зміни до статуту, оформлені у вигляді додатку до статуту або повністю відредагований відповідно до нововведень новий статут у двох примірниках.
  5. Рішення зібрання засновників щодо виходу одного з них із складу юридичної особи або прийом до нього нових фізичних і юридичних осіб, якщо зміни до статуту пов’язані з таким.
  6. Рішення зібрання засновників щодо перерозподілу часток статутного капіталу або його збільшення, а у випадку зменшення – додатково копію опублікованої у ЗМІ інформації про це.
  7. Якщо суд постановив, що мета створення підприємства, громадської організації тощо, зазначена в статуті, не відповідає дійсності і має бути змінена, то така постанова додається в разі реєстрації змін до статуту щодо мети діяльності.
  8. Квитанція про сплату реєстраційного збору.

Після зібрання вище зазначених паперів у разі повного редагування статуту старий примірник відправляється на зберігання до архіву. Нововведення мають бути зареєстровані протягом доби, якщо документи оформлені належним чином у відповідності до діючого законодавства та всі відомості про засновників та особливості функціонування юридичної особи є достовірними та повними.