ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ

ПРИЙНЯТО ЗАКОН ПРО КОРПОРАТИВНІ ДОГОВОРИ
Верховна Рада України 23 березня 2017 року прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів».
Таким чином, на сьогоднішній день учасники (акціонери) господарських товариств можуть укласти договір, в якому вони визначать, як саме вони здійснюватимуть подальше управління підприємством.
Основними питаннями, які можуть врегульовуватися за допомогою корпоративних договорів, є:
1. Погодження голосування
В зазначених договорах учасники (акціонери) можуть домовитися, як саме та за яких обставин вони голосуватимуть на загальних зборах учасників (акціонерів) товариства.
2. Передбачення опціонів на купівлю/продаж часток (акцій)
Учасники (акціонери) можуть передбачити різного роду опціони на купівлю/продаж часток (акцій), зокрема: право одного акціонера (учасника) вимагати в іншого продати/купити частки (акції) за визначеною ціною протягом визначеного строку, обов’язок здійснювати продаж частки (акцій) тільки спільно з іншими учасниками (акціонерами) тощо.
3. Алгоритми виходу з «тупікових» ситуацій
Цей механізм особливо актуальний для учасників (акціонерів), які володіють рівними частками (пакетами акцій) (наприклад, 50 на 50), коли рішення в жодному випадку не може бути прийняте одноособово.
4. Ротація посадових осіб
Сторони можуть передбачити з якою періодичністю і як саме вони призначатимуть довірених осіб на відповідальні посади підприємства.
5. Неконкурентні домовленості
Сторони можуть домовитися, що жодна з них не має права ставати учасником (акціонером) товариства, яке є конкурентом підприємству, де вони є співвласниками.
Варто зазначити, що вказаним нормативно-правовим актом запроваджений також інститут «безвідкличної довіреності», відповідно до якого довіреність не може бути відкликана (скасована) довірителем без погодження з представником.
Важливим моментом є те, що порушення корпоративного договору не може бути підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів учасників (акціонерів) товариства, проте внаслідок порушення цього договору потерпівша Сторона має право вимагати компенсації (відшкодування) у винної Сторони.